i

Tekstbewerking

Hierbij denken we onder meer aan het bewerken en drukklaar maken van opstellen, werkstukken en scripties van studenten, bedrijfsdocumenten en brieven, jaarverslagen, publicaties en boeken. Wij zorgen voor:

  • een duidelijke, vlot geschreven en leesbare tekst;
  • correcte spelling, grammatica, interpunctie en logische opmaak;
  • een inhoudsopgave bij uw tekst, indien gewenst.

Uiteraard kunt u ervan uitgaan dat wij uw teksten strikt vertrouwelijk behandelen. Nadat de factuur voldaan is worden uw bestanden uit onze computer verwijderd.

Maatwerk

Hebt u een opdracht die niet onder onze vaste diensten valt, dan kunnen we in overleg naar een maatwerkoplossing zoeken.

l

Formulieren

U wilt digitale formulieren gebruiken met tekstvakken en selectielijsten die online ingevuld kunnen worden of worden afgedrukt.

Dit kunnen formulieren zijn in Word, Excel of pdf-formaat.

 Portfolio

Websites

Een goede website is aantrekkelijk, overzichtelijk, makkelijk te raadplegen. Hij weerspiegelt het karakter van uw bedrijf of aanbod.

Een moderne website dient responsief te zijn, d.w.z. geschikt voor zowel computer, tablet als smartphone.
Volgens deze uitgangspunten bouwen wij uw website.
Wij werken met het programma WordPress.

Portfolio

Nieuwsbrieven

Wij kunnen voor u desgewenst een nieuwsbrief ontwerpen en verzenden.

Dit kan een eenmalige of een periodieke nieuwsbrief zijn.
Of een aankondiging van een evenement/symposium met digitale aanmelding.
De mogelijkheden zijn legio.

Wij werken met het programma Mailchimp voor brieven die via een mailing worden verspreid.
Voor brieven die gedrukt verspreid worden werken wij vanuit MS Word

 Portfolio

e

Indexen

Wij kunnen van uw paper of boek een inhoudsopgave of index op maat maken.

Bijvoorbeeld een opsomming van onderwerpen, persoonsnamen, aardrijkskundige namen, gebeurtenissen en andere behandelde zaken, met aanduiding van hun plaats in uw publicatie. Een index kan op verschillende manieren gerangschikt zijn. Soms is het ook makkelijk als bijvoorbeeld een inhoudsopgave interactief is.

Locatie

Orion 2
4907 GC Oosterhout Nb

 

Click to open a larger map

Text & Site

KvK nr. 20148630

Telefoon: 06 10 20 82 16

E-mail: info@text-site.nl

WhatsApp: Text & Site / 0610208216

 

 

website security

Text & Site

KvK nr. 20148630

Telefoon: 06 10 20 82 16

E-mail: info@text-site.nl

WhatsApp: Text & Site / 0610208216

 

Locatie

Orion 2
4907 GC Oosterhout Nb

 

 

Click to open a larger map

Pin It on Pinterest